Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet (RF) är den högsta instansen inom svensk idrott. Under sig har RF ett stort antal specialidrottsförbund och de i sin tur har tusentals föreningar som medlemmar. RF arbetar för att utveckla svensk idrott och föreningsliv.

Djuplänkar:
Dokumentbank
Antidoping
Trygg idrott